Prevajalske in jezikovne storitvePrevajanja tehničnih in naravoslovnih besedil
Prevajanje zahtevne tehnične dokumentacije
Prevajanje patentov in inovacij
Prevajanje splošnih besedil
Prevajanje spletnih strani
Prevajanje zvočnih zapisov
Prevajanje programske opreme
Pregled tujejezičnih večpredstavnostnih zapisov in spletnih strani in popravljanje.
Lektoriranje in/ali pregled prevoda z izvirnim besedilom
Jezikovno izobraževanje, jezikovni tečaji in inštrukcije
Jezikovno svetovanje
Lokalizacija in namizno založništvo
Sestava tehnične dokumentacije za stroje in inštrumente
Sestava tehnične dokumentacije za programsko opremo
Terminološka dela
Obdelava besedil v pomnilnikih
Projektno vodenje jezikovnih projektov
Sestava povzetka (kadar ni potreben celoten prevod besedila)
Stavljenje (DTP)
Upravljanje vsebin (učinkovito shranjevanje, upravljanje in priprava dokumentov in podatkov)
Simultano tolmačenje
Šepetalno tolmačenje